Θεατρικό παιχνίδι

To θεατρικό παιχνίδι δεν είναι μόνο ψυχαγωγία. Είναι μέσο ενεργοποίησης, απελευθέρωσης της φαντασίας

, ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας της ψυχοκινητικής έκφρασης των παιδιών.

Σκοπός στο θεατρικό παιχνίδι δεν είναι πώς το παιδί θα μάθει να κάνει τέλειες μηχανικές κινήσεις ή «μελωδικές» εκφορές του λόγου, ν’ αποστηθίσει κάποιο κείμενο και να το απαγγείλει, αλλά πώς θα εκφράσει καταστάσεις και ρόλους με το δικό του τρόπο, εντελώς αβίαστα και υποκειμενικά. Το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να προσφέρει της δραστηριότητες που αποτελούν το μέσο για ν’ αποκτήσει το παιδί επαφή με τους άλλους.